close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ژئوتوریسم

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

ژئوتوریسم

توریسم و انواع آن

از آنجائی­که علوم هر روز تخصصی­تر می­شوند ارائه­ی تعریفی کامل و جامع از آنها باعث روشن شدن مسیر و جلوگیری از اختلاط مسائل مربوطه خواهد شد. توریسم نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود و از نظر اهمیتی که در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد ارئه­ی تعریف­هایی که در سطح جهانی کاربرد داشته باشند باعث خواهد شد که مطالعات علاوه بر صحت و درستی قابلیت تطبیقی و مقایسه­ای نیز داشته باشند.

 

کنفرانس بین­اللملی آمار گردشگری و مسافرت که در سال 1991 در اوتاوای کانادا توسط سازمان جهانی گردشگری ترتیب­یافت، تمامی تعریف­ها و اصطلاحات ارائه­شده تا آن زمان را بررسی و مرور کرد و بر این اساس برخی پیشنهادهای بنیادی را در مورد مفهوم و تعریف گردشگری، مسافرت و گردشگر تدوین­نمود. در 4 مارس 1993 کمیسیون آمار سازمان ملل متحد این پیشنهادها را به روز کرده و آنها را به­عنوان سند سازمان ملل پذیرفت. سازمان جهانی گردشگری در سال 1994 همه­ی این تعریف­ها، اصطلاحات و واژگان را به عنوان تنها منبع مستند و معتبر برای تعریف­های مربوط به حوزه­ی صنعت گردشگری پذیرفت و سپس در سال­های 1994 و 1995 آنها را منتشرکرد (حیدری،1387).

تعاریف زیر برگرفته از سازمان جهانی گردشگری می­باشند (URL 4):

توریسم : عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می­دهد. این سفر بیش از یک سال طول نمی­کشد و هدف آن سرگرمی، تفریح، استراحت ،ورزش و فعالیت­های دیگر است.

توریست (دیدار کننده یک شبه) : به کسی گفته می­شود که دست کم یک شب در یک اقامتگاه خصوصی یا عمومی در محل مورد بازدید به سر برد.

توریست یک روزه (کسی که به تفریح می رود) : کسی که یک روز به مکانی دیگر می­رود و شب را در آنجا نمی­گذراند.

 

2 - 2 - انواع توریسم

بررسی و شناخت انواع سفرهای توریستی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در صنعت گردشگری می­باشد.گردشگران نخستین کسانی بودند که یا به قصد زیارت یا طلب علم جابجا می­شدند و بعد شامل افرادی شد که به هدف کشف نقاط ناشناخته­ی زمین دست به مسافرت زدند. اما همزمان با انقلاب صنعتی مسافرت و گردشگری عمومی­تر شد و به عنوان یکی از حقوق اصلی مردم (استیو،2002)[1] دغدغه­ی اصلی دولتمردان، برنامه ریزان و متخصصان علوم اجتماعی و محیط زیست درآمد. با توجه به سیر صعودی رشد توریسم از بعد از جنگ جهانی دوم (سازمان جهانی گردشگری، 2008) توریسم تبدیل به صنعتی شد که با توانایی­ها و قابلیت­های فراوان، نقش اساسی در رشد اقتصادی دولت­ها بازی می­کند.و در این راستا با توجه به تنوع تمایلات گردشگران،انواع مختلف توریسم به­وجود آمده که متخصصان مربوطه، هرکدام با توجه به حیطه­ی کاری خود برای تعریف و دسته­بندی انواع توریسم پارامترهایی را درنظر گرفته­اند. با توجه به مطالعه­ی کارهای صورت­گرفته در این زمینه می­توان یکسری فاکتورهای اصلی را در طبقه بندی­ها تمیز داد: 1- دلایل و انگیزه سفر.2-مدت سفر.3-زمان سفر (فصل سفر، طول مدت سفر).4-نوع جاذبه­ی گردشگری.5-نحوه­ی سازماندهی مسافرت.

ازديدگاهسازمانجهانيجهانگردي مسافرت­های بین­المللی با مسافرت­های داخلی متفاوت مي­باشند.مسافرت­هايبين­المللي،مربوطبهزمانياستكهمسافرازمرزهاييككشورعبور­نمايد،ولياينبدانمعنانيستكههرمسافربين­الملليگردشگرمي­باشد. مثلاًكسانيكهجهتكارياتحصيلبهخارجمي­روندگردشگرمحسوبنمي­شوند.

¶    بنابراین می­توان اشکال عمده­ی گردشگری را به­صورت زیر بیان­کرد:

توریسم تفریحی[2]: یکی از رایج­ترین اشکال گردشگری نوین تفریح مبتنی بر ایجاد تفریحگاه برای گردشگران است.

توریسم شهری[3]: امروزه فعالیت­های گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ یکی از اصلی­ترین اشکال گردشگری به­حساب می­آید. این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه­های تاریخی، فرهنگی، خرید در ستوران­ها و ... را شامل می­شوند.

توریسم ماجراجویانه[4]:یکی از انواع گردشگری است که به سرعت در حال گسترش است که در آن گردشگران از نظر جسمانی و شخصی خودشان را درگیر امور غالباً خطرناک می­کنند.

توریسم مبتنی بر منابع طبیعی[5]: مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی مانند جنگل، دریا، کوه­ها، کویرها، دریاچه­ها و... است که هدف اصلی آن بوم شناسی محیط­های طبیعی است.

توریسم مذهبی[6]: شامل دیدر از اماکن مذهبی و انجام فرایض مذهبی.

توریسم قومی (هنری - فرهنگی)[7]: مسافرت به مناطق دور­افتاده به منظور آشنایی با آداب و سنن و بررسی فولکلوریک اقوام مختلف از دیدگاه علم مردم­شناسی. چنينگردشگريدوستداردتاهنرهايمللومردمديگررابشناسدوباآنهاآشناشود. آشنایی باهنرهايدستي سایركشورها،آشناشدنوديدنوشنيدنموسيقيورقصآنان،تماشايتئاترونمايشنامه­هاوفيلم­هايهنرياززمره­یفعاليت­هاياين­گونهگردشگراناست.

توریسم نوستالژیک : شامل مسافرت به مقاصدی که قبلاً برای اشخاص خاص یادآور خاطرات ویژه­ای است.

توریسم درمانی[8]: شامل مسافرت برای اهداف درمانی و پزشکی است مانند استفاده از چشمه­های آب معدنی و گرم.

توریسم ورزشی : شامل مسافرت برای حضور در اتفاقات ورزشی.

توریسم تجاری و بازرگانی : مسافرت برای اهداف تجاری و بازرگانی مانند شرکت در نمایشگاه­های تجاری و صنعتی.

توریسم مبتنی بر دیدار دوستان و بستگان.[9]

توریسم مبتنی بر شرکت در همایش­ها مانند گردهمایی­های علمی، هنری و جشنواره­های مختلف.

توریسم روستائی[10]: شامل بازدید از مناطق روستائی و ویژگی­های منحصر به فرد آنها.

توریسم تاریخی[11]: شامل دیدار از مناطق تاریخی و باستانی و جاذبه­های قدیمی.

علاوه­بر شاخه­های اصلی ذکر­شده در فوق می­توان به زیر شاخه­های متعدد دیگر از جمله توریسم ساحلی، توریسم کویر، ژئوتوریسم و ... و همچنین اشکال بسیار جدید توریسم مانند توریسم فضائی اشاره کرد.

 

2 - 3 - ارتباط بین انواع توریسم

با توجه به این امر که بازار گردشگری هم از نظر انواع آن و هم از نظر طیف سلایق گردشگران بسیار وسیع می­باشد، تصمیم­گیری در مورد انتخاب نوع توریسم برای مکان مسئله­ای بسیار حساس می­باشد. به طوری که شاید کمترین مکانی را پیدا کرد که صرفاً جهت استفاده از یک نوع توریسم طراحی شده باشد چون در جهت نیل به اهداف توریسم مدرن و توسعه­ی پایدار وجود تعاملی مفید بین انواع توریسم یک اصل مسلم به­نظر می­رسد.

گردشگری در ابتدا یک تجربه­ی فردی بود و به مرور به سطح خانواده و گروه­های دوستان یا علاقمندان به یک موضوع خاص رسید، به نحوی که افزایش میل به گردشگری در میان مردم باعث به­وجود آمدن سازمان­هایی شد که برای این امر برنامه­ریزی کنند، که هم شامل سازمان­های دولتی متولی توریسم و هم انواع آژانس­های مسافرتی می­باشد. همان­گونه که ذکر­شد با توجه به طیف وسیع درخواست­ها و انواع توریسم این وظیفه سازمان­های مربوطه می­باشد که متناسب با موقعیت طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... اماکن توریستی، برنامه­ریزی کنند و بهترین نوع فعالیت را در جهت پیشرفت توریسم اجرا کنند.

در این میان ژئوتوریسم توریسمی است که به بهترین نحو با انواع توریسم تبادل دارد و فرمی کلی از توریسم پایدار است که به بهترین نحو با انواع آن ادغام شده­است (برترام،2009).

چنانکه در شکل (2 - 1) می­بینید، تامپسون[12] یک طرح متفاوت ایجاد کرده است که به بهترین نحو جایگاه و ارتباط ژئوتوریسم را با انواع دیگر توریسم نشان می­دهد. این شکل نشان می­دهد که ژئوتوریسم شامل رهیافتی است به سوی توریسم بر پایه­ی مکان (مکان - محور). ژئوتوریسم انواع گردشگری مکان-محور را در تعریفی گنجانده است که بر استفاده­ی مجاز و بهبود ویژگی­های جغرافیایی مکان، متمرکز است و توجه اصلی آن بر نگه­داری صحیح مقاصد توریسم (محل­های مورد بازدید) است تا هم ساکنین محلی و هم گردشگران راضی باشند.


+ نوشته شده در20 / 11 / 1395ساعت 0:27توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 17

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب