close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
تاثیرات متقابل اجتماعی در مکان های عمومی شهری

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

تاثیرات متقابل اجتماعی در مکان های عمومی شهری

تاثیرات متقابل اجتماعی در مکان های عمومی شهری

این مطالعه نشان می دهد که چگونه مکان های عمومی مختلف در سطح شهرها مورد استفاده قرار می گیرند ، البته با تحلیل این که چگونه تاثیرات متقابل اجتماعی با شرایطی سنی، حنسی و مکان تغعییر می کند.

این مطالعه یک پروژه تحقیقی بلند مدت در آیلسبری( یک شهر تجاری کوچک در منتطقه توسعه یافته جنوب غربی انگلستان است).

این بخش شامل موارد زیر است:

. بحث و گفت و گو با طبقه داونگه دار(کسی که پول شرطبندی را پیش او نگه می دارند.)

. بررسی کردن خیابان با اعضای عمومی

. مشاهده توسط 46 عضو عامه مردم در 9 مکان  مسکونی در همسایگی هم، فضاهای سرسبز بازو فضاههای مرکز شهری.

. محققان نتیجه گرفتند که فضاهای عمومی کارکرد مردمی و اجتماعی دارند و منظم کردن بیش از اندازه انها می تواند از شور و هیجان، تنوع و تشکیل یک چیز درست ممانعت کند.

 

خلاصه تحقیق

فضاههای عمومی در مراکز شهری و همسایگی های محلی، عرصه های اجتماعی را برای تمامی اقشار مردم – ساکنان، کارگران، خریداران، بازدید کنندگان و بچه ها فراهم می کنند.. این مطالعه توسط افرادی همچون holland، Andrew clark،   Jeanne katzو Sheila peace در در دانشگاه و با در گیر ساختن گروهی از محققان به صورت یک تحقیق در امد. انها تاثیرات متقابل بین گروههای مختلف سنی مردم را در سراسر یک سال در آیلسبری( یک شهر کوچک توسعه یافته ناحیه ی جنوب غربی انگاستان) مشاهده کردند.

این مطالعه پیدا کرد که :

. گروههای سنی مختلف مایل بودند در زمان های مختلف در روزو برای دلایل مختلف از فضاهای عمومی استفاده کنند خصوصا بزرگسالان و کودکان برای تاثیر پذیرفتن از وجود گروههای سنی دیگر در این فضاهها حاضر می شدند. بزرگسالان متناوبا در این مکان ها غایب بودند مخصوصا بعد از تاریکی

. به علاوه بعضی از مردم  برای کارکرد اجتماعی فضاهای عمومی، از این فضاها به صورت خلوت یا تقویت حس مالکیتشان استفاده می کردند مخصوصا گروه های جوان و گروه های کنار گذاشته شده جامعه.

مکان ها اعتبارات و شهرت هایی را ( منصفانه یا غیر منصفانه ) به دست می اورند و این روی این مساله که مردم چگونه از ان استفاده می کنند تاثیر گذار است. اما مردم به فضاهای کشیده می شوند که که این فضاهها جذایبت، انگیزش، خشنودی و مطبوعیت را برای انها به همراه داشته باشد. این جنبه ها به طور مثبت می تواند این اعتبارات و شهرت ها را تغییر دهد و حصار فیزیکی را توسط بعضی از استفاده کنندگان  با تجربه بردارد.

مدیریت می تواند طیف گسترده ای از جامعه را به استفاده از فضاههای عمومی قادر کند به شرط این که اساس مطبوعیت و راحتی را از طریق فراهم نمودن امکاناتی از قبیل صندلی ها، روشنایی و توالها را برای انها تامین کند.

سرانجام مردم با همان رفتارهای قیلی و فعالیت هایی که خاج از مکان نامطلوب به نظر می رسید این مشکل را حل نشده مشاهده کردند .محققان نتیجه گرفتند که فضاهای عمومی کارکرد دمکراتیک و اجتماعی خود را در کنار بحث تجارت حفظ می کنند . انها اظهار عقیده کردند که  سیاست امتیاز شماران می تواند با تشویق کردن تنوع و مورد استفاده قرار دادن تمایل مردم در رعایت کردن نظم خودی و اجتناب از بی نظمی و کشمکش ، حمایت شود.نظم بیش از حد در محیط نمی تواند منشا شور و هیجان و تشکیل یک چیز درست باشد.

زمینه

حقیقتا چگونه مردم با ویژگی های مختلف از لحاظ سنی، جنسی، فرهنگی و وضع اجتماعی به فضاهای عمومی جذب می شوند؟

ایا انواع فضاهای مختلف ، تنوع موثر را بر یکدیگر تشویق می کنند؟

چگونه فصل های سال، هفته ها و وقت هایی در روز بر استفاده کردنشان تاثیر می گذارد؟

این بررسی در پیدا کردن برای جواب هایی برای این سوال ها در ایلسبری( با جمعیت 69000نفر، شهر کوچکی با تعدادی فضاهای عمومی مختلف در مرکز شهر) تلاش می کند.آیلسبری بخشی از یک منطقه توسعه یافته است، بنابراین در توسعه فضاهای عمومی خود برای برطف کردن پاره ای از نیازهای جمعیت با چالش هایی روبه رو بوده است.

این تحقیق در فضاهای سبز باز، مراکز شهری، میادین و خیابان های تجاری، مال های خانگی و در منطقه مسکونی با مراکز خرید کوچک انجام شده است.

چگونه مردم از فضاهای عمومی استفاده می کنند؟

مردم با ساختارهای مختلف سنی، نژادی، فرهنگی اغلب در زمان های یکسان در مراکز شهری ، بازار و میادین و خیابان های بزرگ دیده می شدند. در حالی که بیشتر ساکنان، بازدیدکنندگان از این فضاها برای مواجه شدن با دو مقوله مشاجره و اشنایی استفاده می کردند. مخصوصا بزرگسان و تعدادی از افراد زیر 18 سال از استفاده کردن فضاهای بازار میدان ، سبک نوسازی شده بازار و میدان به خاطر تسلط مانع ها  و کلوپ های قرار داده شده در اطراف این مناطق ، دلسرد بودند.

دو مرکز خرید پیاده ( مال ها) شهری به شرطی که از مردم در برابر شرایط اب و هوایی محافظت کنند، مردم در تمام طول سال برای خرید، ملاقات با هم از این فضاها استفاده می کردند. و قابل پیش بینی است که مردم در زمان هایی از کار روزانه ، این راه را متحمل شوند و از سر کار، مدرسه و سایر گرفتاری های دیگر به این فضاها بیایند. این گونه فضاهای شهری بیشتر منظم و قابل دسترسی بودند-به طوری که گروههای معینی به این فضاها تشویق شده بودند و دیگران دلسرد. همچنین جوانان به این مراکز شهری کشیده می شدند و انها اغلب از زندگی که با امنیت پلیس و نگهبانان به وجود می اید سوال می پرسیدند، زیرا انها به وضعیت اجتماعی گروههای بزرگتر توجه می کردند.

فصل ها، زمان هایی از روز و هوای غالب و بیشتر شرایط روشنایی بر استفاده کردن از فضاهای سبز باز تاثیر گذاشته بود. پارک های مربوط به شهرداری و کانال های حوض ها هر دو فضایی بودند که مردم می توانستند وقت خودشان را بدون پرداخت هیچ پولی بگذرانند و در این فضاها راحت و بدون حالت رسمی رفتار کنند بر خلاف مراکز شهرهای تجاری این مناطق زیاد منظم نبودند که بعضی از مردم احساس ناامنی و نارضایتی کنند . استفاده کنندگان اغلب شامل افرادی می شدند که از مراکز شهری و مکان های ملاقات محروم بودندو این به خاطر ان بود که یا سنشان کم بود یا از استفاده از این فضاها دلسرد بودند و علاقه ای به استفاده از انها نشان نمی دادند .

گروهای معینی از جوانان و گروهایی از الکلی های خیابان  افراد بی خانه و بیکار در تمام طول سال ازپارک ها استفاده می کردند. در دو منطقه مسکونی، مراکز محلی با مغازه ها  نقاط فیزیکی مرکزی رافراهم می کردند اما استفاده از انها در بین خانه های سازمانی قدیم وجدید فرق داشت و روی هم رفته استفاده از فضاهای عمومی مناطق مسکونی جدید خیلی کم نمایان بودو ارتباط بین همسایگی های مجاور گاهی اوقات در این مکان ها  خسته کننده بود .

استفاده از فضاهای عمومی توسط گروهای سنی مختلف

افراد درسن 20و30 سالگی در شب ها بر بخشی از مراکز شهری مشرف بودند که این افراد اقتصادشان بر اساس می فروشی و کلوب بازی قرار می دادند . در مقابل افراد مسن ، در صبح ها و اوایل بعد از ظهر در مراکز شهری حاضر بودند اما به طور چشمگیری تقریبا هنگام شب همه جا غایب بودند . بزرگسالان می گفتند که انها از تعدادی از فضاهای عمومی اجتناب می کردند مخصوصا بعد از تاریکی و ان به خاطر امکانات نامناسب و نبود حمل ونقل کافی ونیز مسائلی همچون امنیت، نگرانی و عدم علاقه به فعالیت های متناسب با گروه های سنی شان.

بچه های جوان به ندرت در مراکز شهری حاضر بودند . اما نوجوانان و افراد جوان در گروه های بزرگ در فضاهای عمومی جمع می شدند . بر اساس امارهایی از این جماعت ها به عنوان یک منبع و منشا ایجاد ناهنجاری ها و انجام خرده بزهکاری ها نام برده می شد.به عنوان مثال مراکز خاصی شامل خیابان های اسکیت شبانه روزی و گروه های بزرگ انجمن ها بود.به هر حال جوانان این انجمن ها را به عنوان یک اصل ضروری در زندگی اجتماعی شان ملاحضه می کردند و ناامیدیشان را از فضاهای مرکز شهری که تبعیض امیز و غیر منصفانه بودند احساس کردند. مکان های عمومی محیط فنی و دور از خانه و نظارت مستقیم والدین فراهم می کردند که این خود برای پرورش مهارت های اجتماعی و بروز توانایی های خود برای کودکان و نوجوانان لازم و ضروری است.

روابط متقابل کوچکی بین نسل ها وجود داشت  خصوصا بین گروههای مختلف سنی خارجی که اغلب از ارتباط برقرار کردن با هم در فضاهای یکسان که برای خود تقسیم می کردند  اجتناب می کردند و در نهایت یک تفکیک مجزا بین زندگی جمعی جوانان  و افراد مسن نشان داده شد.

اداره کردن و منظم کردن فضاهای عمومی

تاثیر شهرت یک جنبه مهم برای هویت مکان بود و مساله اساسی نگرانی برای مدیریت چشم انداز خیابان بود. مردم گفتند که شهرت آیلسبری بر اساس نمایش رخداد ها توسط وسایل ارتباط جمعی و نشان های فیزیکی مکان های عمومی قرار دارد. بعضی از مکان ها برای خودشان شهرت های خاصی داشتند برای مثال همسایگی های محلی مرکزی که سابقه دیرینه و ریشه دار داشتند در انها جرم وجنایت و بی نظمی های کوچکی وجود داشت. جایی که امنیت به عنوان یک مساله اساسی مطرح بود قدرت های محلی یک سلسله مراتبی برای اداره محیط های ویژه وخاص اغلب از طریق قوانین و نظرت هایی اعمال می کرد. ماموران امنیتی جامعه گماشته می شدند تا از مراکز حومه شهری محافظت کنند . پلیس در مناطقی که کلوپ های شبانه وجود داشت مستقر می شدو مقررات دسته ای از فعالیت های پارک را ممنوع می کرد جایی که نگهبان پارک در طول روز انجا بودند.

اصلاح و ترمیم به موقع بخشی از مراکز شهری، بهسازی و نوسازی شکل میدان برای اهداف مختلف مانند دان اعتبار به مکان های عمومی و تناوبات در طراحی به عنوان یک تکنیک مدیریت در بهبود دادن هویت منطقه مورد استفاده قرار می گرفت.

به هر حال تلاش ها برای منظم ساختن با زور و قدرت موثر و قابل اجرا نبود. برای مثال بعضی از اگاهی های جدید در پارک ها فعالیت هایی همچون دوچرخه سواری و بازی کردن با توپ در چمن را منع می کردند. در حالی که به طور منظم توسط استفاده کنندگان پارک نادیده گرفته می شد. این مطالعه بر اهمیت نظم خودی به عنوان یک منبع دیگر دستور عمومی تاکید می کرد . در حالی که در همه مکان های مشاهده شده رقابت بین فضاها نشان داده شد و در عین حال زد و خوردهای کوچک بین گروهای مختلف انفرادی و عمومی به وجود می امد. مردم اغلب به صورت منفک وجدا از انهایی که نمی شناختند ، می نشستند و یا این که در جاهای دیگری می نشستندبه شرط ان که فضاهای عمومی در بر گیرنده باشند و اجازه دهند مردم چه شبیه و چه متفاوت از هم در کنار هم قرار بگیرند و این خود تفکیکی می تواند به توسعه جامعه کمک کند.

این مطالعه بر روابط اصلی در فضاهای عمومی بین نیاز به زندگی کردن و زنده مانده و نیز نیاز به اداره کردن و منظم کردن تاکید می کند.مدیریت موفق نیاز به مذاکره پایدار در ایجاد نظم پایدار و نزدیکی به اقتصاد ازاد دارد. برای این فرایند اموزش عمومی و دادن اگاهی ها ضروری هستند.

این پژوهش اشاره می کند به نیاز برای درجه بندی امنیت، فراهم کردن حمایت جامعه و اماده کردن تمایل عمومی مردم به نظم خودی برای اجتناب از زد و خورد و کشمکش.

توسعه دادن؛ طراحی کردن و حیات تازه دادن به مکان های عمومی

حالت فیزیکی مشاهده شده مکان ها  به شهرت محلی این مکان ها و راههایی که گروه های مختلف از ان ها استفاده می کردند ، کمک می کرد .

فراهم کردن توالت ها، صندلی مناسب، شرایط روشنایی،پارکینگ ماشین و ... در نگرش مردم به مکان های عمومی تاثیر می گذارد. شرایط نامناسب این قابلیت ها، بعضی گروهها را بر خلاف گروههای دیگر مورد تبعیض قرار می دهد برای مثال افراد مسن با بچه های جوان و افراد ناتوان ، با نبود توات های عمومی در مراکز شهری تحت تاثیر قرار می گرفتند.

این پژوهش رکن های اساسی و مهم زیر را در برنامه ریزی شهری برای تضمین بیشتر پیشنهاد می کند.

. طراحی ای که هدفش برای تمامی قشرهای اجتماعی و گروه های سنی باشد( شامل افراد خردسال و افراد مسن).

. طراحی و مدیریتی که مشاوره های عمومی را فراهم می کند.

. فضاهایی با طیفی از سیستم های امنیتی

اصلاح و بازسازی مکان های عمومی اغلب جنبه ای است که به مراکز شهری رونق دوباره می دهد.

اغلب اوقات فضاهای عمومی خالی از مردم یا فعالیت بودند جز در محلات خاص .

فضاهای عمومی به عنوان فضاهای دمکراتیک

این مطالعه نشان می دهد که چگونه گروههای اجتماعی مختلف اغلب در فضاهای یکسان حضور داشتند بدون این که توجه زیادی به یکدیگر کنند هنوز بعضی از مردم وقتشان را با بعضی از فعالیت های عمومی مشاهده شده در فضاهای عمومی  می گذرانند این فعالیت های عمومی عبارتند از نشست های دسته جمعی، منتظر بودن کسی ، باهم صحبت کردن یا نگاه کردن به افراد یا اشیا . مکان های عمومی این امکان را برای همه ی اشخاص و گروه ها فراهم می کنند که در این مکان ها افرادی را ببینند یا این که توسط افراد دیگر دیده شوند. افرادی که به دلایلی نمی توانستند به این مکان ها بروند می توانستند به جای ان به مراکز شهری بروند . این مطالعه اظهار نظر می کند که صرفا فعالیت های بررسی شده که ناخوشایند هستند و یا این که خارج از مکان هستند جابجا کردن انها مشکل تر از حل کردن انها است  به هر حال گرفتاری و ناامیدی حاصل از جابجایی انها بیشتر از ادغام کردن انها در زندگی شهری است.

تاثیر تمام گروه های اجتماعی در مکان های اجتماعی نمایان بود که شامل گروه های مختلف سنی ، فرهنگی یا نژادی می شد. برای بعضی ها ، مهم ترین عناصر در ایجاد مکان هی عمومی خوب دو شاخص امنیت و دسترسی هستنددر حالی که برای دیگران  عنصرهای ریزذیری و غیر مترقبه بودن برای زندگی خوب ضروری هستند، این مطالعه با مدرک ثابت می کند که رقابت فضاها ، تنوع ونیاز برای بینظمی فضاها ، در فرایند ساختن مکان ها ،غیر قابل اجتناب و ضروری هستند. با فرض این که چه چیزی در مکان های عمومی اتفاق می افتد ، مردم می توانند حس سرمایه گذاری شخصی داشته باشند که ممکن است از جهات دیگری تکذیب شود. این حس مالکیت در فهم تاثیرات متقابل در قلمرو عمومی برای حفظ کردن عرصه ی دمکراتیک شهری ، ضروری است.

پایان

تعدادی از مردم توسط تازگی مطلق فضاهای تصویر شده که عاری از هر گونه فعالیت هستند ترسانده شده و این فضاها یک نقش جایگزینی برای انها داشته است.

ساکنان، طراحان و برنامه ریزان دیدگاه های خاصی از توسعه های جدید داشتند که لزوما در شهرها با اختلاف های زندگی روزانه همراه می شد. این سوال اهمیت دارد که چرا فعالیت های بی برنامه باید غیر قابل قبول در نظر گرفته شود وقتی که انها در فضاهایی که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند ، انجام می شوند.

پاسخ ها در مورد اصلاح وترمیم یکی از میادین اصلی شهر به این اشاره می کند در حالی که اولیای امور می توانند فضاهای عمومی پیشین  دوباره زنده کنند ولی این مردم هستند که فضاهایشان را می سازند.

نظم فوق العاده محیط ممکن است به تمامی گروه های سنی کمک کند تا احساس امنیت کنند .شهرها نیاز به مکان هایی دارند که مردم بدون توجه به سن فرهنگ یا ظاهر احساس امنیت کنند اما همچنان ازاد باشند.

از این کارکرد مهم نباید در توسعه ابتکار و نواوری، جست و جو و پویایی مکان ها چشم پوشی کرد. اصلاحات اقتصادی می تواند در افزایش مکان های عمومی موثر باشد هر روزه مدیریت خوب می تواند به طور مثال با توجه کردن به صندلی های موجود در مکان ها ، روشنایی فضاها و دسترسی اختلاف بزرگی را در قابل استفاده بودن فضاها ایجاد کند به شرط این که سرگرمی ها و جاذبه هایی همچون نوازنده های خیابانی، دکه های باز یا نگاه کردن ب چیزهای مختلف را در زندگی اورد نیروی حیات حس شهری نیاز به درجه های مختلف انسانی  غیر قابل پیش بینی دارد

در مورد پروژه

این تحقیق شامل 200 ساعت مشاهده بود که تمام طول یک سال ( اکتبر2004- سپتامبر2005) توسط موسسان و تیمی که متشکل از 46 عضو عامه ی مردم ( سن16 تا73 سالگی) که بیشتر ساکنان آیلسبری بود رهبری و اداره شد. به علاوه 28 مصاحبه گر با داونگه دار محلی و 179 بررسی گر یا مصاحبه گر خیابان با مردم استفاده کننده از فضا، توسط موسسان عملی شد.


+ نوشته شده در20 / 11 / 1395ساعت 0:18توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 19

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب