close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
S W O T

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

S W O T

دائرالمعارف بریتانیکا ، استراتژی را از دید نظامی ( جایی که خاستگاه اولیه آن بوده ) با تعبیر هنر برنامه ریزی و هدایت عملیات معرفی کرده است و برای متمایز ساختن آن با تاکتیک سه ویژگی در گستره بیشتر عملیاتی، دوره زمانی بلندتر و جابجایی انبوه نیروها را قید می کند ( غفاریان، عمارزاده ، 1385). و اگر بخواهیم مدیریت راهبردی را در چند کلمه توضیح دهیم باید بگوییم ، این مدیریت عبارت است از اداره روند تصمیم گیری راهبردی (رحمان سرشت، پاییز 1384 ). و اصولاً استراتژی صرفاً بهتر کار کردن نیست. انجام کارهایی متفاوت از گذشته و یا انجام همان کار به طریقی متفاوت است. به عقیده یون (1993 ) سازمان های گردشگری باید از فرصت ها و تهدیدات ناشی از تغییر ارزش ها ، نگرش ها و آرمان های گردشگران آگاه باشند( رحمان سرشت و غلامرضا جمشید نژاد، 1379 ).

 و با توجه به این آگاهی هاست که برنامه ریزی ها جهت یافته ، هدفمند ، و سود آور خواهد بود. تجزیه و تحلیل SWOT را می توان چکیده ی از عناصر در تجزیه و تحلیل راهبری عنوان نمود. در تجزیه و تحلیل سوات ، محیط خارجی و وضعیت منابع داخلی سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در قالب عناوین کلیدی خلاصه می شود ( رحمان سرشت و غلامرضا جمشید نژاد، 1379). SWOT حروف اول چهار کلمه انگلیسی با معادل فارسی (Strength) ضعف (Weakness) فرصت (Opportunity) تهدید (Treat) می باشد. به  این صورت که نقطه قوت (S) موردی است درونی که مجموعه در صورت انجام با داشتن آن از امتیاز مثبت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد شد.نقطه ضعف (W) موردی است درونی که مجموعه در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی برخوردار خواهد شد.نقطه فرصت (O) عاملی است بیرونی که استفاده از آن مجموعه را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل ملاحظه ای برای مجموعه خواهد داشت. تهدید (T) برعکس فرصت ، عاملی است که مانع حرکت ، رشد و بالندگی مجموعه می گردد. پس از تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها ، برای تدوین استراتژی دست یابی به اهداف ، از تحلیل SWOT به روش Minimax استفاده شده است، به گونه ای که استراتژیی اتخاذ گردیده که با حداکثر استفاده از نقاط قوت و فرصت ها ، تاثیر ضعف و تهدیدها را در دستیابی به اهداف به حداقل برسد. همچنین این مدل یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی است (هریسون وجانسون، 1382). و درواقع چهار راهبرد منتج از تجزیه و ترکیب شرایط بیرونی و اوضاع درونی به شرح زیر هستند.

الف- راهبرد مناسب با نقاط ضعف درونی و تهدیدهای بیرونی  : نقاط ضعف و تهددیها به حداقل می رسد،

ب- راهبرد متناسب با نقاط ضعف درونی و گشایش های بیرونی : باید سعی شود نقاط ضعف به حداقل رسد

پ-راهبرد متناسب با نقاط قوت درونی سازمان و تهدیدات بیرونی : این راهبرد با تاکید بر استفاده از نقاط قوت درونی سازمان برای مقابله با تهدیدها ی محیطی طراحی می شود.

ت- راهبرد متناسب با نقاط قوت درونی و گشایش های بیرونی : مطلوب ترین شرایط هنگامی رخ می دهد که بهره گیری از نقاط قوت درونی برای استفاده از فرصت های بیرونی امکان پذیر باشد( رحمان سرشت، پاییز 1384).

ارزیابی محیط بیرونی و درونی

مجموعه فعالیت های هر سازمانی در بستر دو محیط داخلی و خارجی انجام می شود. شناخت صحیح عوامل تاثیر گذار بر این محیط مدیران را در یافتن راهبردهایی که مجموعه را متحول سازد . کمک خواهد کرد.

شرایط محیطی که بر مجموعه احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارد . از نظر نحوه تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می گردند.

دسته اول: آنهایی که به طور مستقیم و از درون محیط تاثیر دارند.

دسته دوم: آنهایی که در سطح کلان و از بیرون محیط اثر می گذارند.

ارزیابی محیط درونی:

عوامل داخلی یا درونی ، عواملی هستند که در درون مجموعه وجود داشته تحت کنترل مجموعه می باشند. پس از بررسی عوامل درونی ، عوامل عمده شناخته شده در ماتریس ارز یابی عوامل درونی قرار می گیرد.


+ نوشته شده در20 / 11 / 1395ساعت 0:14توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 18

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب