close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
حرف S در اختصار GIS به معنای Science است یا System؟

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

حرف S در اختصار GIS به معنای Science است یا System؟

اکنون بیش از 45 سال از زمانیکه راجر تاملینسون برای نخستین بار واژه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)  را برای توصیف مجموعه ی سخت افزار، نرم افزار، داده ها، روش ها و افرادی که او و همکارانش برای فهرست موجودی زمین کانادا  (the Canada Land Inventory) ایجاد نموده اند، می گذرد (Tomlinson, 1998). طی سالها، این حوزه حتی فراتر از تصور پیشگامان اولیه توسعه پیدا نمود و درجه بالایی از پویایی را بواسطه پذیرش(از علوم و فناوریهای مختلف)، انطباق و تکامل مداوم نشان داده است. در سال های اولیه، توجه بر توسعه روش ها، ابزارها و تکنولوژیهای مدیریت اطلاعات کلیدی، بسیار زیاد بود (Coppock and Rhind 1991, Foresman 1998). امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی قادر به تعامل با مقدار زیادی اطلاعات راجع به مکان زمینی هستند و قوانین، روابط و پردازشهای پیچیده ای در منطق نرم افزارهای مورد استفاده در این سیستم ها بکار گرفته شده اند. پردازش اطلاعات جغرافیایی در حال حاضر هم موثر و هم دارای کارآمدی منطقی است. اما، چه داده هایی باید مورد استفاده قرار گیرند، چگونه باید پردازش شوند،  مناسب ترین روش برای نشان دادن آن چه روشی است، و چه چیزی می توانیم در مورد نتایج به دست آمده بگوییم؟ مایکل گودچیلد در دهه 1990 پیشنهاد رمزگشای دیگری از اختصار سه حرف GIS ارائه داد که همان عبارت Geographic Information Science بود ((Goodchild 1992. این رویکرد نیاز به در نظر گرفتن مبانی اساسی که در پس زمینه استفاده از تکنولوژیهای سیستم نهفته شده اند را مورد توجه قرار می دهد و لزوم اهمیت دادن به بررسی فرآیندها و روش های مورد استفاده برای نمونه برداری، نمایش، دستکاری و ارائه اطلاعات در مورد جهان را نشان می دهد. GI Science   یک چارچوب کلی برای استفاده از نظریه های اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل فضایی و آمار، درک شناختی و اصول کارتوگرافی را فراهم می کند (Mark (2003) and Longley et al (2005)). بحث های زیادی در دهه گذشته در مورد GI Systems در مقابل GI Science  (یا همان چیزی که Wright و همکاران (1997) از آن با عنوان: ابزار یا علم؟ یاد کرده اند) شده است. امروز تقریبا دیگر این بحث و مشاجره ها به پایان رسیده است و در مورد ارزش هر دوی سیستم اطلاعات جغرافیایی و دانش اطلاعات جغرافیایی توافق وجود دارد و الزام استفاده از آنها در کنار هم و به صورت یکپارچه ایجاد شده است. GI Science   ما را قادر می سازد تا زمینه های فلسفی، معرفت شناختی و هستی شناختی اطلاعات جغرافیایی را در نظر بگیریم درحالیکه GI Systems زیرساخت ها، ابزارها و روش هایی را برای حل مسائل دنیای واقعی در طیف های زمانی قابل قبول فراهم می کنند. ممکن است GI Science  بدون تفکر و تکنولوژی GI Systems )به عنوان مثال با استفاده از یک مداد و کاغذ یا یک ماشین حساب) انجام  شود، اما بسیار ناکارآمد و غیرمولد خواهد بود. به طور مشابه، استفاده از GI Systems  بدون درک روشنی از زمینه علمی و روش های علمی کلیدی، نتایجی را ایجاد می کند که در بهترین حالت مشکوک هستند و حتی ممکن است کاملا نامناسب و نادرست باشند.

مهارت های عمومی GISGIS تلفیقی از هر دوی علم و ابزار می باشد

در طول تاریخ، بسیاری از پیشرفت های کلیدی در در بسیاری از رشته های علمی ارتباط نزدیکی با پیشرفت های تکنولوژی داشته اند (McClellan and Dorn 2006). امروزه تعدادی از فیزیکدانان مشتاقانه منتظر نتایج اولیه کار شتاب دهنده ذرات بزرگ  هالدرون (Large Hadron Collider) در سوئیس هستند تا بتوانند علم ذرات زیر اتمی و منشأ جهان را مدل کنند. در دوران مدرن، همه علوم به میزان بیشتر یا کمتر به تکنولوژی، ابزار و سیستم وابسته هستند. دانشمندان اطلاعات جغرافیایی همچنین ابزارهای خود – سیستم های اطلاعات جغرافیایی-  را برای ذخیره داده هایی که فرم زمین را توصیف می کنند و همچنین برای تجزیه و تحلیل و مدل سازی فرایندهایی که نحوه عملکرد این سیاره را توضیح می دهند، دارند. سیستم های اطلاعات جغرافیایی یک بخش اساسی و جدایی ناپذیر از دانش اطلاعات جغرافیایی می باشند که بدون آنها امکان مدیریت و پردازش حجم مورد نیاز داده ها و بصری سازی یا نمایش علمی، تحلیل ها و مدل هایی را که دانشمندان نیاز برای کار خود دارند لازم دارند، امکانپذیر نیست. Longley و همکاران (2005) زیرساخت های پشتیبان اجرای موفق تصمیم گیریها را بدین صورت بیان کرده اند: داده، اطلاعات، شواهد، دانش و خرد. GI Systems   می توانند با استفاده از ابزارهای مختلف و روش های زمین پردازشی معمول در این سیستم های، برای تبدیل داده به اطلاعات استفاده شوند. GI Science  اصول اساسی و درک پایه ای در مورد زمان مناسب برای استفاده از ابزارها، نحوه کار و نحوه تفسیر اطلاعات حاصل شده، را فراهم می کند. مهمتر از همه، GI Science   به ما یک چارچوب و یک جریان کاری می دهد تا اطلاعات را به شواهد و سپس به دانش تبدیل کنیم. با پیاده سازی دانش بدست آمده طی سالهای متوالی، می توانیم نگرش خود درباره جهان را بسازیم. دانشمندان علوم جغرافیایی علاقه مند به بررسی اصول اساسی که GIS را پایه گذاری می کنند هستند، یعنی مدل های پایه، روش ها و در کل کاربران جغرافیا و اطلاعات جغرافیایی. آنها همچنین علاقه مند هستند از GI Systems   در تحقیقات علمی برای ایجاد دانش جغرافیایی جدید استفاده کنند. همانطور که درک ما از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به سرعت در حال توسعه می باشد، مفهوم سازی ما از دانش اطلاعات جغرافیایی نیز با همین روند در حال توسعه است. علیرغم تصویر رایج درباره علم به عنوان ارائه دهنده تفسیر و حقیقت، بلکه درواقع یک اکتسابی است که با مشکلات و روش های غیرمستقیم، روش شناختی و عملی مواجه است. حتی در علوم هاردکور (hardcore sciences) بحث در مورد فلسفه کلی و اعتبار عینیت علم و روش استفاده شده وجود دارد. پدیده موسوم به جنگهای علمی دهه 90 میلادی (Ashman and Barringer 2001) که در آن دانشمندان و نظریه پردازان انتقادگر راجع به تعدادی از مسائل مهم که امروزه ساختارهای علمی پایه ای را تشکیل می دهند به تضارب

آراء پرداخته اند. البته یک علم وجود ندارد، بلکه علم مدرن، مجموعه ای از مواردی است که گاهی اوقات با یکدیگر هماهنگ و گاه ظاهرا واگرا و رشته های دانشگاهی هستند. البته یک علم واحد وجود ندارد، بلکه علم مدرن، مجموعه ای از مواردی است که گاهی اوقات با یکدیگر هماهنگ و گاه ظاهرا واگرا و رشته های مختلف دانشگاهی هستند. فراتر از شاخه تجربی علم که از دیرین بدان اشاره شده است، جایی که روش های تجربی برای کشف دانش استفاده می شود، شاخه ای نظری نیز وجود دارد که در آن ریاضیات و منطق، تئوری ها را رمزگذاری می کنند و برای آزمون اثبات استفاده می شوند. اخیرا یک شاخه سوم به این طبقه بندی اضافه شده است که با استفاده از روش های محاسباتی به ساختن دانش و حفظ دانش (Wolfram 2002)  می پردازد. علم محاسباتی از سه عنصر مهم تشکیل شده است: مدل ها، الگوریتم ها و شبیه سازی ها برای بررسی مسائل مهم؛ نرم افزار علمی که برای نمایش و دستکاری اشیاء، روابط و فرآیندهای حوزه علمی استفاده می شود؛ و کامپیوتر و علوم اطلاعاتی که زیرساخت سخت افزار، نرم افزار، شبکه و مدیریت داده ها را برای حل مشکلات فراهم می کند. GI science می تواند شاخه ای از علم محاسباتی در نظر گرفته شود که در حال توسعه و استفاده از رویکردهای علمی محاسباتی در حوزه جغرافیایی است.

GI science می تواند شاخه ای از علم محاسباتی در نظر گرفته شود که در حال توسعه و استفاده از رویکردهای علمی محاسباتی در حوزه جغرافیایی است.

برای اینکه “علمی” برخورد بکنیم، روش های پردازش اطلاعات جغرافیایی باید آزمون های علمی عمومی شامل هدفمند بودن، شفاف بودن، قابل تکرار بودن، قابل اطمینان بودن از لحاظ دیگران و با استفاده از ابزار مستقل را با موفقیت بگذراند. Fotheringham (2006:241) معتقد است که ما باید شواهد کافی مبنی بر اینکه “قضاوت درباره واقعیت را که اکثر افراد منطقی قابل قبول می دانند، جمع آوریم “. در اینجا هیچ بنیادی وجود ندارد، اما باید یک قالب کاری به اندازه کافی قوی موجود باشد تا بتواند به صورت دقیق در قالب فرآیند بازنگری مورد استفاده قرار گیرد. فقط پس از آن می توانیم یک پلت فرم ایجاد کنیم که به عنوان مرجع اصلی و نقطه شروع برای کار و بحث علمی بیشتر تلقی گردد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی و علم اطلاعات جغرافیایی مکمل همدیگر هستند

علم به ذات خودش استاتیک نیست، بلکه با سرعتی معین و بواسطه علوم دیگر متحول می شود بطوریکه یک پارادایم سازمانی جدید شکل می گیرد و تغییر در نحوه کار علم و نحوه فعالیت دانشمندان را متسبب می شود. گیبسون و همکاران (1994) به جایگاه جالب در راه علم در دوران مدرن، در اشاره ای جالب گیبسون و همکاران (1994) به حالت (علوم قدیمی) به عنوان حالت 1 و علم جدید به عنوان حالت 2 اشاره می کنند.  مقیاس زمانی برای توسعه و گزارش پیشرفت علمی مدام درحال  کاهش است، ابتدا از دهه ها تا سال ها، و در حال حاضر با انتشار وب، به ماه ها و حتی هفته ها رسیده است. ایده های متعلق به اهمیت مرکزی و منحصر به فرد تحقیق موسوم به اصطلاح “آسمانهای آبی” که توسط کنجکاوی هدایت می شود، به چالش کشیده شده اند، و به جای آن دعوت به فزونی علوم استراتژیکی و کاربردی که مربوط به جامعه است و قادر به تولید ارزش اقتصادی و تاثیر گذاری است باشند.

یک احساس وجود دارد که جهان نه تنها نیازمند متفکران انتقادی است که بتوانند همه چیز را از بین ببرند، بلکه متخصصان حل مسائل و طراحان را نیز می طلبد که بتوانند همه چیز را بسازند.

کدام یک از GIS ما در حال کار با آن هستید؟ برای برخی این مهم است اردوگاهی که در آن چادر خود را می زنند روشن باشد: کسانی که ترجیح می دهند با سطح بالاتری و رضایت فکری در برخورد با اصول علمی و روش های علمی داشته باشند می توانند دانشمندان اطلاعات جغرافیایی نامیده شوند، کسانی که در این حوزه رشد کرده اند و به راحتی با ملاحظات تکنولوژیکی مواجه می شوند، و کسانی که از نرم افزار استفاده می کنند و یا ان را ایجاد می نمایند، و نگران آن هستند که این نرم افزارها بر اساس پایه های سیستم های اطلاعات جغرافیایی موثر و کارآمد باشند. بحث در مورد GI Systems و Science GI در واقع بیشتر به روشهای علمی و رویکردهای حل مسئله می پردازد تا اینکه در مورد نیاز به تقسیم کردن علوم و امثال این ابحاث پرداخته شود. نگرانی در مورد توصیف، توضیح و پیش بینی الگوها و فرایندها در سطح زمین با استفاده از هرگونه وسیله ضروری و مناسب است، و شاید موضوع مهم تر برای بحث باشد.


+ نوشته شده در10 / 10 / 1396ساعت 15:24توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 8

مطالب قبلی

» دانلود رایگان نگاهی گذرا به سری ماهواره های لندست از 1 تا 9
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه زاینده رود اصفهان
» دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اویرایش شده جایگاه برنامه‌ریزی فرهنگی در نظام توسعه شهری ایران
» پایان نامه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی
» دانلود رایگان راهنمای ممیزی اماکن و تهیه نقشه های آماده GIS
» دانلود رایگان پایان نامه دکتری: ارزیابی و پایش بیابان زایی و فرسایش زمین با RS و GIS
» مجموعه نقشه های GIS شهر و شهرستان ملایر استان همدان
» نقشه های GIS حوزه آبخیز قره سو کرمانشاه
» نقشه های GIS شهر و شهرستان تبریز
» نقشه های GIS حوزه رودخانه تالار استان مازندران
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه هیرو چای استان اردبیل
» نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای به کمک نرم افزار پردازش تصویر ENVI
» دانلود رایگان آموزش کاربردی نرم افزار تحلیل شبکه آب
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه خرم رود لرستان
» روش های استخراج رایگان ارزهای دیجیتال و کسب درآمد
» کاملترین مجموعه نقشه های GIS و سنجش از دور شهرستان گرمی استان اردبیل
» 5 منبع رایگان مدل رقومی ارتفاع (DEM )
» آینده ی احتمالی کلان شهرها و تاثیرات آن بر محیط
» طراحي شهري ادغام ناپذير است.
» کسب درامد از اینترنت روزانه 300دلار کاملا واقعی و تضمینی + فیلم اموزش
» معرفی زبان برنامه نویسی R در علوم مکانی
» نقشه های GIS شهر و شهرستان رشت
» کاملترین مجموعه نقشه های GIS و سنجش از دور شهرستان سرعین استان اردبیل
» ساخت وب سایت بدون نیاز به دانش فنی و به صورت رایگان
» سنجش از دور و ماهواره های جاسوسی
» ااولین سایت ایرانی کسب ارزهای دیجیتال از اینترنت
» دانلود نقشه گوگل مپ (Google Map) شهر تبریز
» كاربرد راهكارهاي مديريت بحران زمين لرزه در متروي تهران
» دانلود گزارش کار درس ماکروويو و تصاوير راداري
» دانلود گزارش کار درس سنجش از دور پیشرفته
» دانلود گزارش کار درس مدل رقومی زمین (DTM)
» دانلود گزارش کار درس سنجش از دور حرارتی
» دانلود مدل رقومی ارتفاع (DEM) 12.5 متری محدوده شهر تبریز
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رود خانه تالوار
» دانلود نقشه GIS شبکه معابرشهر و شهرستان تهران
» نقشه GIS ایستگاه های آتش نشانی شهر اورمیه
» فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران
» نقشه بافت خاک شرق دریاچه ارومیه
» فیلم آموزش نحوه دانلود تصاویر سنجنده مودیس از سایت جدید
» پایان نامه پسماندهای شهری
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه کن تهران
» پایان نامه کارشناسی ارشد: مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» پایان نامه برنامه ریزی توریسم شهری با تاکید بر توسعه پایدار تبریز
» پایان نامه: بررسی تطبیقی بازتابهای فضایی سیاستهایی جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (موردی
» پایان نامه: بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی زنجان با تاکید بر تغییرات کاربری زمین
» سنجش از دور حرارتی چیست
» پهپاد بازرس خطوط انتقال برق
» پایان نامه : طراحی ژئوپارک درفک با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل پرالونگ
» دانلود AllmapSoft Easy OpenstreetMap Downloader v6.31 - نرم افزار دانلود تصاویر اوپن‌استریت‌مپ و ساخت نقشه های شهری
» دانلود رایگان آموزش درون یابی در نرم افزار arc GIS

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب