close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
علم آبخيز داري و حفاظت خاك 3-افزايش بيش از حد مصرف آب و لزوم تامين منابع آبي بيشتر. 4-بروز مشكلات جديد و پيچيده تري همچون آلودگي منابع آب، وقوع سيلاب،افت منابع آب زيرزميني و ... . براي آشنايي بيشتر با اين علم نخست به تعريف آبخيز و آبخيزداري مي پردازيم.

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

علم آبخيز داري و حفاظت خاك

 

3-افزايش بيش از حد مصرف آب و لزوم تامين منابع آبي بيشتر.

4-بروز مشكلات جديد و پيچيده تري همچون آلودگي منابع آب، وقوع سيلاب،افت منابع آب زيرزميني و ... .

براي آشنايي بيشتر با اين علم نخست به تعريف آبخيز و آبخيزداري مي پردازيم.

 

آبخيز عبارت است از منطقه اي توپوگرافي كه توسط يك سيستم رودخانه زهكشي مي شود. به عبارت ديگر آبخيز پهنه اي از زمين سراشيب است كه تمام رواناب ناشي از بارش بر روي آن را ، يك رودخانه ، درياچه و يا يك آب انباشت دريافت مي كند.

آبخيزداري: عبارت است از برنامه ريزي و مديريت آبخيز جهت جلوگيري از به هم خوردن وضعيت منابع آبخيز و حفظ آن با اجراي طرح هاي مختلف در آبخيز. اين برنامه ريزي مي بايد در جهت بهره برداري هماهنگ، يكپارچه و قانونمند صورت گيرد به طوري كه به سرمايه اصلي آبخيز يعني آب ، خاك و پوشش گياهي آسيبي نرسد.

فرسايش خاك يكي از مسايل اساسي در كشورهاي در حال توسعه و اغلب كشور هاست. عوامل فرسايش به طور طبيعي در حال تخريب لايه سطحي خاك است و در صورت تشديد فرسايش به علل مختلف، ميزان آن بسيار زياد و خسارت بار خواهد بود. يكي از اهداف اصلي آبخيزداري ،كنترل فرسايش و جلوگيري از آن است. آبخيزداري نقش قاطعي در حفظ و نگهداري و بهره وري صحيح از جنگل ها و مراتع ،تامين آب سد ها،كاهش رسوبات،كاهش خسارات ناشي از سيل و ... دارد.

اثرات نامطلوب ناشي از عدم اجراي طرح هاي آبخيز داري شامل پر شدن مخازن سد ها از رسوب،وقوع سيل و ايجاد خسارات سنگين، كاهش منابع آب آبخوان ها و افت سطح آب هاي زيرزميني، كاهش توان بالقوه توليدي زمين هاي زراعي و تخريب پوشش گياهي و از بين رفتن جنگلها و مراتع است.

مراحل مختلف و كلي مطالعات در حوضه هاي آبخيز:

مرحله اول ،بررسي وضع موجود كه شامل مراحل زير است:

بررسي موقعيت و حدود حوضه آبخيز ،خصوصيات فيزيكي و توپوگرافيك حوضه. زمين شناسي،خاك شناسي ، اقليم شناسي و پوشش گياهي حوضه، بررسي ويژگي هاي اقتصادي-اجتماعي و نيز مطالعه فرسايش خاك حوضه.

مرحله دوم، تحليل و جمع بندي اطلاعات به دست آمده از بررسي هاي مرحله اول

مرحله سوم، شامل برنامه ريزي و پيشنهادات كه خود شامل ارائه روش هايي جهت كنترل فرسايش و نيز روش هايي جهت تقويت و اصلاح پوشش گياهي است.

عمليات اصلاحي در حوضه هاي آبخيز:

اين عمليات هنگامي صورت مي پذيرد كه حوضه اي دچار تخريب يا فرسايش شود و به طور كلي شامل سه گروه عمليات مكانيكي،بيولوژيك و ويژه است

- عمليات مكانيكي شامل اصلاح شيب آبراهه ها از طريق احداث بند ها و سد ها ،ايجاد كنتور فارو جهت نفوذ دادن آب به داخل خاك ، تراس بندي و بانكت سازي، ديواره سازي براي حفاظت كناره هاي بستر رودخانه و ... مي باشد.

- عمليات بيولوژيكي شامل كاشت گونه هاي گياهي مناسب،كشت نواري،كودپاشي در خاك هاي فقير و ... است.

- عمليات ويژه نيز شامل اعمال مديريت هاي صحيح در مراتع،رعايت تعادل دام و مرتع،احداث جاده هاي مالرو در مراتع ، احداث آبشخور و ... است.

روش هاي مبارزه با فرسايش آبي:

روش هاي مبارزه با فرسايش آبي به دو دسته روشهاي غير مستقيم و مستقيم تقسيم مي گردد.

روش هاي غير مستقيم:اين روش ها روش هاي پيشگيري كننده هستند و قبل از مشاهده علائم فرسايش اجرا مي شوند. اين روش ها بسيار ارزان تر و ساده تر از روشهاي مستقيم هستند.

روشهاي غير مستقيم عبارتند از:

1-استفاده از زمين ها بر حسب استعدادشان

2-شخم زدن صحيح

3-استقرار پوشش گياهي مناسب

4-دادن كود و افزايش مواد آلي

5-تناوب زراعي

6-باقي گذاشتن بقاياي محصول در زمين يا مالچ پاشي

و ...

روشهاي مستقيم:

اين روش ها هنگامي آغاز مي شوند كه علائم فرسايش به چشم بخورند و روش هاي پيشگيري كننده مثمر ثمر نباشند. روش هاي مبارزه مستقيم مبتني بر اصول تضعيف و يا حذف عوامل مساعد فرسايش است.

روشهاي مستقيم عبارتند از:

1-احداث نهر هاي انتقال آب

2-احداث آبراهه هاي زيرزميني

3-تراس بندي زمين

4-بانكت بندي

5-احداث اپي يا آبشكن در كناره رودخانه ها

6-ايجاد كنتور فارو 

 


+ نوشته شده در22 / 11 / 1395ساعت 1:45توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 17

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب